SMS finanční poradenství - Rozhodnutí | Firemní klientela

Nezávislé řešení Vašich financí

Rozhodnutí a realizační část

V případě, že se firma rozhodne pro spolupráci, konzultant SMS pro Vás připraví celý projekt, včetně technicko-administrativní části, a doloží veškeré ze zákona vyžadované formální dokumenty. Konzultant SMS pro Vás připraví i potřebné interní dokumenty, případně pomůže s úpravou směrnic, či kolektivní smlouvy. Konzultant SMS Vám doporučí co nejefektivnější informační kampaň pro zaměstnance a po celou dobu spolupráce funguje jako komunikační prostředník mezi zaměstnanci a firmou na jedné straně a mezi firmou a vybraným poskytovatelem na straně druhé. Veškerou administrativu pro Vás zjednodušíme!